NGO

Get Adobe Flash player

Zapraszamy na warsztaty kompetencji zawodowych kadry NGO/IES w ramach...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-02-03 09:01, an.malinowska

Zapraszamy na warsztaty kompetencji zawodowych kadry NGO/IES w ramach projektu TORO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach kompetencji zawodowych dla kadry organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej, organizowanych w ramach projektu TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 8 warsztatów kompetencji zawodowych. W jednym warsztacie weźmie udział około 8 – 9 osób (łącznie w warsztatach będzie uczestniczyć około 70 osób).

Warsztaty kompetencji zawodowych są skierowane do pracowników organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Obejmują one 16 godzin dydaktycznych (45 min.), w trakcie których uczestnicy będą rozwijać kompetencje zawodowe wykorzystywane w pracy w ww. organizacjach. Warsztaty te przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które na stałe pracują w organizacjach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, i zajmują w nich stanowisko kierownika projektów (koordynują projekty) lub są członkami zarządu danej organizacji.

Program warsztatów został opracowany na podstawie zrealizowanego we wrześniu 2011 roku internetowego badania kompetencji zawodowych kadry warszawskich NGO/IES.

Poniżej przedstawione są tematy oraz zakres merytoryczny warsztatów.


Trening umiejętności kierowniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołami projektowymi, menedżerów i liderów. Stanowi podstawowy zakres wiedzy i umiejętności wspierających skuteczne kierowanie ludźmi w organizacji. 

Kluczowe elementy programu warsztatu:

 • Specyfika zadań kierowniczych
 • Budowanie autorytetu
 • Formułowanie celów i planowanie projektów
 • Motywowanie do efektywnej pracy
 • Ocena i rozwój pracowników
 • Sytuacyjny model kierowania

 

Trening strategicznego zarządzania organizacją pozarządową

Szkolenie skierowane dla osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji. Koncentruje się na elementach budowania i realizacji strategii organizacji w oparciu o jej wizję i misję.

Kluczowe elementy programu warsztatu:

 • Strategiczne podstawy działania organizacji
 • Formułowanie misji, wizji i strategii
 • Cele strategiczne, priorytety i działania
 • Budowanie zespołu
 • Efektywne zarządzanie zasobami

 

Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Prezentowany program warsztatu skierowany jest do liderów chcących rozwijać swoją sprawność w zakresie podejmowania decyzji i  kreatywnego rozwiązywania problemów i optymalnego wykorzystania potencjału zespołu w tym zakresie.

 

Kluczowe elementy programu warsztatu:

 • Bariery i warunki twórczego myślenia w organizacji
 • Indywidualne i grupowe techniki rozwiązywania problemów
 • Metody stymulowania innowacyjności
 • Charakterystyka procesu decyzyjnego
 • Techniki sprzyjające skutecznemu podejmowaniu decyzji

Jedna osoba będzie mogła wziąć udział tylko w jednym z wyżej wymienionych warsztatów kompetencji zawodowych.

 

Rekrutacja do warsztatów prowadzona będzie w dniach 2 – 17 lutego 2012 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków rekrutacji oraz uczestnictwa opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach kompetencji zawodowych  powinny wypełnić Formularz zgłoszeniowy  i złożyć go w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00 – 099, pokój 136 (w godz. 8.00 – 16.00). Dopuszcza się także przesłanie dokumentów pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, z dopiskiem „Rekrutacja do warsztatów kompetencji zawodowych w ramach projektu TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej wpsółfiansnowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego“.

Warsztaty odbędą się w marcu 2012 roku. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie podany po zakończeniu rekrutacji do warsztatów.

Szczegółowych informacji udziela Paulina Fidura (e-mail: pfidura@um.warszawa.pl, tel. 22 44 33 409).

Zapraszamy!

Image preview                                                              Image preview

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji__i_uczestnictwa_w_projekcie_toro.pdf, rozmiar pliku: 132.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy_do_warsztatow_kompetencji_zawodowych.doc, rozmiar pliku: 145.5 KB)
  Pobierz