NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie z zarządzania strategicznego w organizacji pozarządowej 4-5...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-05-21 09:54, an.malinowska

Szkolenie z zarządzania strategicznego w organizacji pozarządowej 4-5 czerwca

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza na bezpłatne szkolenie z obszaru luk kompetencyjnych kadry instytucji ekonomii społecznej - IES (zarządzanie strategiczne organizacją pozarządową).

Szkolenie jest organizowane w ramach realizowanego przez miasto stołeczne Warszawa wraz z partnerami projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej”, realizowane w ramach umowy nr UDA-POKL.07.02.02-14-033/10-00. Partnerami projektu są: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 4 - 5 czerwca 2012 roku w godzinach 9.30 - 16.30, w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przy Al. 3-go Maja 12, lok. 506 (V piętro).

Szkolenie poprowadzi Aneta Rogowska.

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

- podstawy działania organizacji pozarządowej,
- formułowanie strategii organizacji pozarządowej,
- budowanie zespołu,
- efektywne zarządzanie zasobami,
- podstawy komunikacji w zarządzaniu.

Uczestni(cz)kami szkolenia mogą być osoby, które:
1. mają ukończone 18 lat,
2. pracują w organizacji pozarządowej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
3. z własnej woli zainteresowane są podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności poza czasem i miejscem pracy,
4. nie prowadzą działalności gospodarczej,
5. wcześniej nie brały udziału w szkoleniach w ramach projektu TORO.

 

Podpisane formularze rekrutacyjne należy przesyłać na adres: z.maczynska@interwencjaprawna.pl do 31 maja.

Formularz należy również złożyć w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia (Al. 3-go Maja 12, lok. 510), w godzinach 10 - 15.30. Dopuszcza się także przesłanie dokumentów pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, al. 3-go Maja 12 lok. 510, 00 – 391 Warszawa, z dopiskiem „Rekrutacja do szkolenia z obszaru luk kompetencyjnych kadry IES (zarządzanie strategiczne w organizacji pozarządowej)".

Szczegółowe informacje na temat szkolenia i rekrutacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 501 670 627. Zobacz również Regulamin.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu
  (plik: regulamin_rekrutacji__i_uczestnictwa_w_szkoleniu_z_zarzadzania_strategicznego.pdf, rozmiar pliku: 353.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy_zarzadzanie_strategiczne.doc, rozmiar pliku: 225 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Opis szkolenia i sylwetka trenerki
  (plik: opis_szkolenia_z_zarzadzania_strategicznego_i_sylwetka_trenerki.pdf, rozmiar pliku: 573.88 KB)
  Pobierz