NGO

Get Adobe Flash player

Spotkanie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-10-03 13:34, an.malinowska

Spotkanie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej

Image preview

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Marcin Wojdat zaprasza spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ekonomii społecznej, na spotkanie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego (KDS) ds. Ekonomii Społecznej. Wniosek o powołanie KDS-u złożyło dziesięć warszawskich spółdzielni socjalnych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 października 2012 r. o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ulicy Senatorskiej 27 na pierwszym piętrze.

Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres an.malinowska@um.warszawa.pl lub potwierdzenie telefonicznie pod numerem telefonu 22 443 34 36 do poniedziałku 8 października.

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat zadań komisji dialogu społecznego można znaleźć na stronie www.ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego.