NGO

Get Adobe Flash player

Spotkanie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego ds....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-11-13 10:16, mleciak

Spotkanie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców

Image preview

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Marcin Wojdat zaprasza na spotkanie mające na celu powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców (KDS). Zaproszenie skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wyrażają chęć współpracy na rzecz cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych. Wniosek o powołanie KDS-u złożyło 11 warszawskich organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 listopada 2012 roku o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej na I piętrze w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ulicy Senatorskiej 27.

Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres m.wojno@um.warszawa.pl lub potwierdzenie telefonicznie pod numerem telefonu 22 443-10-43 do 19 listopada 2012 roku (poniedziałek).

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat zadań komisji dialogu społecznego można znaleźć na stronie dotyczącej tych komisji.