NGO

Get Adobe Flash player

Spotkanie konsultacyjne dotyczące produktów wspierających podmioty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-07-09 07:47, mleciak

Spotkanie konsultacyjne dotyczące produktów wspierających podmioty ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Urząd m.st. Warszawy zapraszają zainteresowane organizacje pozarządowe na spotkania konsultacyjne produktów powstałych w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Pierwsze dwa spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w sali konferencyjnej Biura Polityki Społecznej (sala nr 27) przy ul. Niecałej 2 w następujących terminach:

  • 15 lipca 2011 roku w godzinach 10:00-13:00,
  • 18 lipca 2011 rokuw godzinach 13:00-16:00.

Celem spotkań będzie zaprezentowanie do konsultacji i oceny propozycji produktów, które powstają w ramach projektu. Będą to:

  1. dwa produkty finansowe – kredyty dla organizacji pozarządowych (w tym pomostowe, pożyczkowe, inwestycyjne, na bieżącą działalność) przygotowane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich;
  2. mechanizm wsparcia organizacji w prowadzeniu i rozwoju przez nie działalności gospodarczej przygotowany przez Urząd m.st. Warszawy;
  3. propozycje szkoleń dla organizacji wzmacniające jej potencjał i wspomagające rozwój, przygotowane przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Projekt „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” jest koordynowany przez Urząd m.st. Warszawy i prowadzony w partnerstwie z różnymi podmiotami. Celem projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej, działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich polityk publicznych. Efektem projektu będzie wypracowanie narzędzi sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych i polepszeniu ich współpracy z Miastem. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wraz ze wskazaniem jednego z terminów spotkania) przyjmowane jest do 13 lipca 2011 roku na adres poczty elektronicznej z.maczynska@interwencjaprawna.pl. Dodatkowych informacji udziela p. Zuzanna Mączyńska, tel.: 501-670-627.

Materiały do konsultacji zostaną przesłane w wiadomości zwrotnej 13 lipca 2011 roku.

Harmonogram spotkania

10:00 – 10:05
Powitanie uczestników i przedstawienie celów spotkania

10:05 – 11:05       
Prezentacje przez Partnerów (BOŚ, PAFPIO, UM, SIP) propozycji produktów – każda prezentacja – ok. 15 minut

11:05 – 12:30       
Pytania do prezentacji oraz dyskusja moderowana z udziałem uczestników, której celem będzie zebranie uwag oraz próba oceny trafności i przydatności zaproponowanych produktów w pracy organizacji

12:30 – 13:00       
Podsumowanie i zamknięcie spotkania

13:00 – 13:30
Drobny poczęstunek

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.