NGO

Get Adobe Flash player

Spotkanie Forum Komisji Dialogu Społecznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-07 12:14, ext.piotr.jesiotr

Zapraszamy na spotkanie Forum Komisji Dialogu Społecznego dnia 21 marca 2018 r.

Spotkanie Forum Komisji Dialogu Społecznego

Posiedzenie Forum Komisji Dialogu Społecznego

21 marca 2018 | 17.00-20.00
Centrum Kreatywności Targowa

 

Plan spotkania

 

1.    Rozpoczęcie.
2.    Integracja: zapoznanie się uczestników i uczestniczek.

3.    Wszystko, co warto wiedzieć o Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego: dyskusja panelowa.

W tej części spotkania porozmawiamy o tym, czym jest WRDPP i jakie są jej kompetencje. Poruszymy kwestie tego, jak Rada wspiera organizacje pozarządowe oraz na czym może polegać współpraca Rady z komisjami dialogu  społecznego.  

Przerwa

4.    Stoliki tematyczne: praca w grupach roboczych.

W tej części spotkania zapraszamy do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z wybranym tematem grupy roboczej: 

  • Jak zwiększać środki w dzielnicy?
  • Struktura dialogu w mieście. Wprowadzenie dla osób nowych.
  • Trudne posiedzenia. Konflikt i emocje w komisji.
  • “Usprawniacze” – co ułatwia pracę w komisji?
  • Granice pracy komisji. Prawne umocowanie KDS-u.
  • Zmiany w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych.

5.    Ogłoszenia z SCWO.
6.    Wolne wnioski: ogłoszenia od organizacji.
7.    Podsumowanie spotkania i oficjalne zakończenie.
8.    Czas wolny na indywidualne rozmowy w kuluarach.