NGO

Get Adobe Flash player

STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SCWO)

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-04-22 14:59, agasior

STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SCWO)

STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SCWO)

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) to kompleksowa oferta usług i produktów nastawionych na rozwój organizacji pozarządowych oraz pomoc w ich sprawnym i efektywnym współdziałaniu z samorządem m. st. Warszawy.

Cele SCWO wpisują się w cele Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020, a planowane działania i rezultaty uwzględniają zadania i wskaźniki z PRW. SCWO realizowane jest na podstawie oferty na lata 2016-2018 i kontynuuje działania Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej, prowadzone od 2008 roku.

Oferta SCWO skierowana jest do:

  • Organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Warszawy (zarejestrowanych oraz nowo powstających)
  • Członków komisji dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych komisji dialogu społecznego (DKDS)
  • Urzędników biur Urzędu Miasta i dzielnic, współpracujących z organizacjami pozarządowymi

Oferta dla organizacji obejmuje:

  • konsultacje, poradnictwo specjalistyczne dotyczące zakładania i prowadzenia stowarzyszeń i fundacji, w różnych formach: mail, telefon, skype, gadu-gadu, spotkanie
  • otwarte szkolenia, seminaria i webinaria dotyczące zarządzania organizacją
  • cykle edukacyjne: szkoła przedsiębiorczości, fundraisingu, inkubator dla młodych NGO, coaching
  • przestrzeń do prowadzenia działań m.in. dostęp do sal szkoleniowych, sprzętu, pomoc w organizacji spotkań, co-working

Oferta dla KDS, DKSD, urzędników to:

  • wspólne szkolenia dla urzędników i przedstawicieli NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”
  • szkolenia, seminaria dla osób zaangażowanych w pracę zespołów i struktur dialogu obywatelskiego (m.in. KDS, DKDS, urzędnicy), podnoszące wiedzę i kompetencje z zakresu współpracy
  • coaching dla prezydiów KDS i DKDS, pomoc animatorów w usprawnianiu pracy komisji

 

Rolę serwisu informacyjnego SCWO pełni strona warszawa.ngo.pl. Poza pełną ofertą, znaleźć tam można wszystkie aktualne informacje o działaniach prowadzonych w ramach SCWO: zaproszenia na szkolenia, seminaria, webinaria itd. Ponadto serwis zawiera praktyczne porady ekspertów, związane z prowadzeniem organizacji, wyszukiwarkę konkursów dotacyjnych, aktualności z życia stołecznej pozarządówki: kalendarz wydarzeń, ciekawe inicjatywy zdjęcia, sylwetki społeczników. Dwa razy w tygodniu wysyłany jest newsletter. Użytkownicy mogą także sami, bezpłatnie, dodawać do serwisu informacje i ogłoszenia.

SCWO prowadzone jest przez konsorcjum 5 organizacji pozarządowych

 

W realizację działań jest zaangażowanych ok. 50 osób: konsultantów, doradców, trenerów.

SCWO ma swoją Radę Programową i współpracuje z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

Pełna oferta i wszystkie informacje o SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo 

 

 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa