NGO

Get Adobe Flash player

Prace nad rocznym programem współpracy na 2020 rok z organizacjami...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-05-27 11:50, jholanowski

Prace nad rocznym programem współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi

Prace nad rocznym programem współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub
 • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, lub
 • faks 22 443 34 02.

W dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali nr 15  przy ul. Niecałej 2 na parterze odbędzie się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2020 rok, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_uwag_program_2020.doc, rozmiar pliku: 38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program współpracy na 2020 r. - uchwała
  (plik: program_wspolpracy_uchwala.docx, rozmiar pliku: 12.93 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program współpracy na 2020 rok
  (plik: program_wspolpracy_2020.doc, rozmiar pliku: 208.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uzasadnienie do projektu programu współpracy na 2020 rok
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_programu_2020.doc, rozmiar pliku: 34.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program współpracy na 2020 rok z zaznaczonymi zmianami
  (plik: program_wspolpracy_2020_z_zaznaczonymi_zmianami.doc, rozmiar pliku: 226.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Zestawienie uwag po konsultacjach
  (plik: zestawienie_uwag_po_konsultacjach.pdf, rozmiar pliku: 863.13 KB)
  Pobierz