NGO

Get Adobe Flash player

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-05 15:08, ext.piotr.jesiotr

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2019 roku

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2019 roku.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej  oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  przy  pl. Bankowy  2,  p. XVIII,  pok. 1816  w  godzinach 8.00-16.00.

 

Konsultacje trwają od  6 lutego do 26 lutego 2019 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2019 roku na:

 

 • adres poczty elektronicznej  mbaczyk@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 443 25 02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (kancelaria, XIX p.  pok. 1903).

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  (plik: uchwala_w_sprawie_wykazu_kapielisk_2019.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt uzasadnienia do uchwały
  (plik: uzasadnienie_do_uchwaly_jeziorko_czerniakowskie.doc, rozmiar pliku: 41.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_konsultacji_jeziorko_czerniakowskie.doc, rozmiar pliku: 45 KB)
  Pobierz