NGO

Get Adobe Flash player

Prace nad rocznym programem współpracy na 2021 rok z organizacjami...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-06-15 09:38, jholanowski

Prace nad rocznym programem współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi - KONSULTACJE

Prace nad rocznym programem współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi - KONSULTACJE

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz na konsultacje.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub
 • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, lub
 • faks 22 443 34 02.

W dniu 23 czerwca 2020 roku o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne online.

UWAGA: W spotkaniu online może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do wtorku 23 czerwca, do godziny 10:00 na adres ngo@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcja zostanie przesłana w mailu zwrotnym.

 


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_uwag_program_2021.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program współpracy na 2021 rok
  (plik: projekt_uchwaly_i_projekt_programu_na_2021.doc, rozmiar pliku: 204.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uzasadnienie do programu współpracy na 2021 rok
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_programu_2021.doc, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Program współpracy na 2021 rok z zaznaczonymi zmianami
  (plik: projekt_uchwaly_i_projekt_programu_na_2021_z_zaznaczeniami.doc, rozmiar pliku: 209 KB)
  Pobierz