NGO

Get Adobe Flash player

Poszukiwany ekspert – Wieloletni Program Współpracy z instytucjami...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-01-25 11:02, an.malinowska

Poszukiwany ekspert – Wieloletni Program Współpracy z instytucjami ekonomii społecznej

Image preview                                                  Image preview

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w ramach projektu TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej, szuka eksperta ds. wdrożenia III Produktu, czyli Wieloletniego Programu Współpracy z instytucjami ekonomii społecznej.

Ekspert będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentu Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z instytucjami ekonomii społecznej na podstawie wstępnej koncepcji Produktu.

Wymagania:

  • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa),
  • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, szczególnie z instytucjami ekonomii społecznej,
  • znajomość przepisów regulujących współpracę m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • Umiejętność precyzyjnego redagowania tekstu.

Forma współpracy: umowa cywilno-prawna

Termin współpracy: luty-marzec 2012 r.

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres an.malinowska@um.warszawa.pl do dnia 2 lutego br. (czwartek).

CV powinno zawierać zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Szczegółowych informacji udziela Anna Malinowska
(e-mail: an.malinowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 34 36).