NGO

Get Adobe Flash player

Organizacjo! Pamiętaj o czytelnym podpisie pod potwierdzeniem złożenia...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-12-22 14:49, twisniewski

Organizacjo! Pamiętaj o czytelnym podpisie pod potwierdzeniem złożenia oferty

Czytelny podpis na wydruku potwierdzenia złożenia oferty z generatora Witkac.pl to warunek konieczny sprawdzany przy ocenie formalnej wniosku.

Organizacjo! Pamiętaj o czytelnym podpisie pod potwierdzeniem złożenia oferty

Organizacjo, pamiętaj, że gdy składasz wniosek w generatorze Witkac.pl i następnie drukujesz potwierdzenie złożenia oferty - potwierdzenie musi być czytelnie podpisane. Przy wyraźnym podpisie musi być również podana funkcja lub stanowisko.Tylko tak złożony podpis umożliwi odczytanie reprezentacji organizacji oraz jej weryfikację z KRS.