NGO

Get Adobe Flash player

Nowa procedura konkursowa

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-11-09 07:58, p.jesiotr

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2016 roku Pani Prezydent podpisała zarządzenie nr 1613/2016 w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie weszło w życie w dniu 5 listopada 2016 rok.

Elektroniczną formę procedury konkursowej znajdziecie Państwo tutaj: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert/procedura-konkursowa

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone nową procedurą:

 

  • każde zadanie publiczne wymaga ogłoszenia nowego konkursu (nie ogłaszamy już konkursów na kilka zadań!), w praktyce jedno zadanie=jeden konkurs;

 

  • oferty składane są w Generatorze Wniosków, a wygenerowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty składa się w miejscu i w czasie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

 

  • ocena merytoryczna punktowa (Protokół Oceny Oferty oraz Indywidualna Karta Oceny Oferty zawierają oceny w formie punktowej);

 

  • wzory umów dotacyjnych dla całego Miasta (projekt umowy nie wymaga akceptacji radcy prawnego, jeżeli wzór umowy nie został zmodyfikowany);

 

  • wzór uchwały w sprawie rekomendowania ofert do stosowania dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy.