NGO

Get Adobe Flash player

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów oraz...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-01 14:48, eturczanska

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów oraz przykłady dokumentów

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów (branżowych komisji dialogu społecznego oraz dzielnicowych komisji dialogu społecznego) z programu współpracy na rok 2021.:

do  31 stycznia:
przedstawienie sprawozdania z prac KDS-ów za 2020 rok oraz przesłanie na stronę internetową Miasta

do 15 lutego:
pierwsze spotkanie KDS-ów w 2021 roku zwołane przez przewodniczącego

Posiedzenia KDS-ów są jawne i otwarte. KDS-y sporządzają i przesyłają do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta za pośrednictwem przedstawiciela Miasta, który jest członkiem KDS-u:

1)       aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego;

2)       ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej pięć dni roboczych przed terminem spotkania) oraz program spotkania;

3)       uchwały i stanowiska podejmowane przez KDS;

4)       roczne sprawozdanie z pracy KDS-u.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Przykład regulaminu BKDS-u
  (plik: przyklad_regulaminu_bkds.docx, rozmiar pliku: 21.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Przykład regulaminu DKDS-u
  (plik: przyklad_regulaminu_dkds.docx, rozmiar pliku: 21.16 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Przykład zarysu rocznego planu pracy
  (plik: przyklad_zarys_rocznego_planu_pracy_bkds_dkds.docx, rozmiar pliku: 20.26 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Przykład sprawozdania z działalności BKDS-u
  (plik: sprawozdanie_z_dzialalnosci_bkds_.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Przykład sprawozdania z działalności DKDS-u
  (plik: sprawozdanie_z_dzialalnosci_dkds.doc, rozmiar pliku: 48 KB)
  Pobierz