NGO

Get Adobe Flash player

Małe granty w Centrum Komunikacji Społecznej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-10-07 12:27, p.jesiotr

Małe granty w Centrum Komunikacji Społecznej

Centrum Komunikacji Społecznej dysponuje środkami na małe granty w nastepującym zakresie:

  • realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ,
  • działalność z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,
  • zadania w zakresie łączącym działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i działania rzecz dzieci i młodzieży,
  • zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku (budżet partycypacyjny),
  • zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
  • zadania w zakresie rewitalizacji.

Łączna pula środków na dzień 7 października 2016 roku to 368 505 złotych (wartość puli może ulec zmianie).Maksymalna jednorazowa kwota małego grantu nie może przekroczyć 10 000 złotych. Natomiast łączna suma możliwych do pozyskania przez NGO środków to 20 000 złotych w ciągu roku. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dostępnością środków na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty/dostepne-srodki-2016 . Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu przyznawania małych grantów dostępne są na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty