NGO

Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-06-28 09:26, jholanowski

Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Dziękujemy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za udział w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dziękujemy za uwagi, które wpłynęły w ramach uzgodnień z Biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz Dzielnicami m.st. Warszawy. 

Zachęcamy do przeczytania sprawozdania z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu programu współpracy w 2019 roku
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_i_uzgodnien_program_wspolpracy_2019.pdf, rozmiar pliku: 458.94 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt programu współpracy w 2019 roku
  (plik: program_wspolpracy_2019.doc, rozmiar pliku: 215.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uzasadnienie projektu programu współpracy w 2019 roku
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_programu_2019.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Karta uzgodnienia cz.II (biura)
  (plik: 2._karta_uzgodnienia_biura_cz.ii_.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta uzgodnienia cz. II (dzielnice)
  (plik: karta_uzgodnienia_dzielnice_cz.ii_.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Formularz uwag
  (plik: formularz_uwag_program_2019.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020
  (plik: program_rozwoju_wspolpracy_m.st_._warszawy_i_organizacji_pozarzadowych_do_roku_2020.pdf, rozmiar pliku: 1380.72 KB)
  Pobierz