NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały ws. pomnika przyrody przy ul. Szklanych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-24 14:35, ext.piotr.jesiotr

Konsultacje projektu uchwały ws. pomnika przyrody przy ul. Szklanych Domów

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – klonu srebrzystego, rosnącego przy ul. Szklanych Domów 9 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).

 

Konsultacje trwają od 25 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 lutego 2019 roku na:

 

 • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 443 25 02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały
  (plik: 188_projekt_uchwaly.doc, rozmiar pliku: 31.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt uzasadnienia
  (plik: 188_uchwala_uzasadnienie.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz uwag
  (plik: formularz_uwag_31.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 1
  (plik: zal1szklanych.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 2
  (plik: zal2szklanych.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  Pobierz