NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały w sprawie alei lip w al. Żwirki i Wigury

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-27 08:56, jholanowski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie alei lip, pomnika przyrody położonego na terenie Dzielnic Ochota, Mokotów i Włochy m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

Konsultacje trwają w dniach 27 listopada – 19 grudnia 2018 r.

 Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz>>> dostarcz do dnia 19 grudnia 2018 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 443 25 02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
  pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały
  (plik: uchwala_w_sprawie_alei_lip_0.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uzasadnienie do projektu uchwały
  (plik: uzasadnienie_zwirki_i_wigury.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz uwag
  (plik: formularz_uwag_ziw.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 1 do projektu uchwały
  (plik: zal1_poprawiony_0.doc, rozmiar pliku: 1492 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 2 do projektu uchwały
  (plik: zal2_poprawiony.doc, rozmiar pliku: 906 KB)
  Pobierz