NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody -...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-09-03 15:16, ext.piotr.jesiotr

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dąb przy al. Wilanowskiej

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – dębu szypułkowego, rosnącego przy Al. Wilanowskiej na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2103 (21 piętro).

 

Konsultacje trwają od 30 sierpnia do 20 września 2019 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska 
Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.