NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-03-22 09:28, ext.piotr.jesiotr

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli [Zieleniec Wielkopolski w Dzielnicy Ochota]

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli rosnącej na terenie Zieleńca Wielkopolskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia
2019 r. na:

 

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443 25 02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała
  (plik: zieleniecuchwala.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uzasadnienie do uchwały
  (plik: zieleniec_uzasadnienie.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_zieleniec.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 1 do uchwały
  (plik: zal1_zieleniec.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 2 do uchwały
  (plik: zal2_zieleniec.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik 3 do uchwały
  (plik: zal3_zieleniec.pdf, rozmiar pliku: 479.98 KB)
  Pobierz