NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-11 15:02, ext.piotr.jesiotr

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków na rok 2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021. 

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy  pl. Bankowym 2. 

Konsultacje trwają od 12 lutego do 1 marca 2021

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 1 marca 2021 na: 

  • numer faksu 22/ 443 25 02, 

  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2,  
    00-095 Warszawa. 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.