NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-14 14:29, jholanowski

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku.

Treść projektu uchwały wprowadzającej program, projekt Programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  przy  pl. Bankowy  2,  p. XXI,  pok. 2119  w  godzinach  8.00-16.00.

Konsultacje  trwają od  14 listopada do 5 grudnia 2018 r.

Przeczytaj projekt Programu >>> i pobierz formularz do zgłaszania uwag >>>

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 grudnia 2018 roku na:

 • adres poczty elektronicznej  nborkowska@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 443 25 02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (pok. 2119).

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_konsultacji_3.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt programu opieki nad zwierzętami 2019
  (plik: projekt_programu_opieki_nad_zwierzetami_2019_0.doc, rozmiar pliku: 126.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Projekt uchwały wprowadzającej program
  (plik: projekt_uchwaly_wprowadzajacej_program_0.doc, rozmiar pliku: 23.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uzasadnienie
  (plik: uzasadnienie_13.doc, rozmiar pliku: 59.5 KB)
  Pobierz