NGO

Get Adobe Flash player

Konkurs na „Najlepszego Koordynatora Wolontariatu”!

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-31 14:27, ext.piotr.jesiotr

Szukamy osób, które w stołecznych organizacjach pozarządowymi, instytucjach czy szkołach na co dzień organizują pracę wolontariuszy. Chcemy docenić ich codzienną pracę, trud wkładany w organizację działań wolontariackich, zaangażowanie i wsparcie, jakie oferują ochotnikom. Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek koordynatorów i wyjątkowych działań, jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych w stolicy.

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy, instytucje organizujące pracę ochotników, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, a także samych koordynatorów i koordynatorki do zgłaszania kandydatek i kandydatów do tytułu „Najlepszego Koordynatora Wolontariatu”. Aby zgłosić kandydaturę wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do dnia 23 listopada 2018 r. do Biura Konkursu (osobiście lub za pomocą poczty na adres Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, 00–151 Warszawa, lub mailowo: koordynator@wolontariat.org.pl). Więcej szczegółów dotyczących Konkursu znajduje się w regulaminie

W ubiegłym roku laureatkami Konkursu zostały:

I miejsce – pani Kalina Czwarnóg, Fundacja Ocalenie

II miejsce – pani Iwona Miller, Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

III miejsce – pani Anna Całusińska, Sinfonia Varsovia

Ogłoszenie tegorocznych wyników Konkursu odbędzie się podczas gali Dnia Koordynatora Wolontariatu 2018 w dniu 11 grudnia br. Tak świętowaliśmy ten dzień w ubiegłym roku. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Zapraszamy!