NGO

Get Adobe Flash player

Cyfrowa Warszawa czyli jaka?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-03-06 08:44, ext.piotr.jesiotr

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”. Na kilkunastu stronach przedstawiamy, w jaki sposób – przy użyciu technologii cyfrowych – zamierzamy skuteczniej realizować potrzeby miasta i jego użytkowników.

 

Każdy, kto korzysta z usług publicznych samorządu warszawskiego, prędzej czy później zetknie się z technologiami cyfrowymi. Ich zastosowania są coraz powszechniejsze, dojrzalsze i bezpieczniejsze. Budowane na ich bazie e-usługi stają się dostępniejsze, prostsze i szybsze w obsłudze. Już dziś za pośrednictwem miejskich internetowych platform i aplikacji mobilnych możemy zgłaszać usterki w przestrzeni miasta, inicjować posadzenie drzew, oddawać głos na projekty w ramach budżetu obywatelskiego czy uzyskiwać automatyczne powiadomienia o aktualnych utrudnieniach w ruchu. Z każdym miesiącem i rokiem cyfrowych rozwiązań przybywa.

 

Polityka cyfrowej transformacji Warszawy to wizja tego, jak przez najbliższe 10 lat chcemy korzystać z potencjału nowych technologii, by poprawiać jakość życia mieszkańców oraz jakość funkcjonowania w mieście wszystkich innych osób.

 

Wartości cyfrowej transformacji m.st. Warszawy:

 

 

Konsultacje trwają do 31 marca 2020 r.

Przeczytaj projekt Polityki Cyfrowej >>>

O tym, jak tworzyliśmy projekt, przeczytasz tutaj >>>  

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Za pomocą ankiety on-line (do 31 marca 2020)

 

Możesz przyjść i porozmawiać w punkcie konsultacyjnym:

  • 11 marca (śr.) godz. 13.00 – 15.00,  w holu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (plac Politechniki 1);

  • 17 marca (wt.) godz. 17.00 – 19.00, Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK (pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4), I piętro;

  • 18 marca (śr.) godz. 13.00 – 15.00, w holu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy BUW (ul. Dobra 56/66).

 

Na otwartej debacie dla startupów

  • Jeśli jesteś przedstawicielem startupu, zapraszamy na spotkanie: 27 marca (pt.) godz. 17.00, Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 (za wcześniejszym potwierdzeniem udziału pod adresem: sekretariat.BCM@um.warszawa.pl).

 

Na otwartej debacie dla NGO

  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz zgłosić uwagi w imieniu organizacji, zapraszamy na spotkanie: 17 marca (wt.) godz. 15.30, plac Europejski 1 (za wcześniejszym potwierdzeniem udziału pod adresem: sekretariat.BCM@um.warszawa.pl).

 

Co się wydarzy po konsultacjach

Po zakończeniu konsultacji opublikujemy raport, w którym wskażemy sposób uwzględnienia przekazanych opinii i uwag.  Przyjęcie Polityki planujemy w trybie uchwały Rady m.st. Warszawy.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).