NGO

Get Adobe Flash player

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje osób do...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-02-03 15:04, twisniewski

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje osób do moderowania grup roboczych podczas konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 marca 2016 r. (czwartek–piątek) w godz. 10:00–15:00, w Centrum Wielokulturowym w Warszawie – przy ul. Jagiellońskiej 54 (wejście od pl. Hallera). Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz grup nieformalnych zainteresowanych poruszanymi kwestiami.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje osób do moderowania grup roboczych podczas konferencji

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje osób do moderowania grup roboczych w trakcie konferencji roboczej, której celem jest wypracowanie założeń warszawskiego programu integracji działań na rzecz uchodźców.

 

Konferencja będzie realizowana metodą pracy w tematycznych grupach roboczych, skupionych wokół następujących obszarów:

A. działania z zakresu edukacji i świadomości społecznej:

 • działania na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej dot. uchodźców,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści,
 • edukacja, w tym – edukacja dzieci i młodzieży uchodźczej;

B. działania ochronne skierowane do uchodźców oraz działania mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych uchodźców:

 • mieszkalnictwo,
 • pomoc socjalna oraz inne formy bezpośredniego wsparcia uchodźców (w tym akcje charytatywne),
 • wsparcie w zakresie służby zdrowia,
 • pomoc psychologiczna,
 • nauka języka polskiego,
 • podstawowe informacje dot. funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rynek pracy – w zakresie poszukiwania pracy/szkolenia zawodowego;

C. działania integracyjne i aktywizacyjne:

 • rynek pracy – w zakresie rozwoju zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości – integracja uchodźców na poziomie dzielnicowym,
 • aktywizacja społeczna i obywatelska uchodźców,
 • integracja przez kulturę i sport;

D. działania systemowe:

 • finansowanie działań na rzecz uchodźców,
 • przygotowanie pracowników różnych instytucji mających styczność z uchodźcami (pracownicy organizacji pozarządowych, służb mundurowych, samorządu

 

Do obowiązków moderatora będzie należało w szczególności:

1)      moderacja przydzielonej grupy zadaniowej, w tym:

 1. wspieranie aktywności członków grupy;
 2. dążenie do wzajemnego zrozumienia stanowisk członków grupy;
 3. motywowanie członków grupy do wypracowywania rozwiązań, które uwzględniają różnorodność stanowisk;
 4. wskazywanie efektywnych sposobów podejmowania decyzji podczas pracy w grupie;

2)      realizacja zadania według uzgodnionego wcześniej scenariusza oraz wytycznych przekazanych przez organizatorów konferencji;

3)      zapisywanie uzgodnień i wyników pracy przydzielonej grupy tematycznej oraz ich późniejsze opracowanie;

4)      przygotowanie i przekazanie sprawozdania z wykonania zadania zawierającego opracowanie, o którym mowa w pkt. 3 – najpóźniej do 14 marca 2016 r.

 

Prosimy o wskazanie w zgłoszeniu preferowanej grupy tematycznej – przydział grup będzie prowadzony w oparciu o wskazane preferencje.

 

Wymagania szczegółowe dotyczące Kandydatów na moderatorów

 

1)        posiadanie tytułu magistra, stopnia lub tytułu naukowego w zakresie psychologii, politologii, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, etnologii lub socjologii;

2)        doświadczenie w moderacji grup zadaniowych;

3)        doświadczenie w pracy warsztatowej i trenerskiej z grupami.

 

Mile widziana jest wiedza oraz doświadczenie z obszarów tematycznych poruszanych podczas konferencji.

 

Zasady prowadzenia naboru

 

1)      Nabór trwa do 18 lutego 2016 r. do godz. 16:00.

2)      Zgłoszenia przyjmowane są przez cały czas trwania naboru.

3)      Zgłoszenia przysłane po terminie oraz zgłoszenia niepełne (np. niezawierające wymaganych dokumentów lub niezbędnych informacji) nie będą rozpatrywane.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z opisem doświadczenia i wykazem dotychczas moderowanych grup roboczych na adres: michal.mazur@um.warszawa.pl. Urząd m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Michałem Mazurem, tel. 22 443 34 09, adres e-mail: michal.mazur@um.warszawa.pl.

 

W CV prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182
z późń.zm.)”.