NGO

Get Adobe Flash player

Aktualności

Newsletter

Zapraszamy do uczestnictwa w newsletter UM Warszawa
Adres email

piątek, 20.07.2018 - 14:16
Nabór ofert organizacji pozarządowych na najmem lokali usługowo-handlowych

poniedziałek, 21.05.2018 - 09:33
Uzgodnienia projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Dziękujemy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za udział w konsultacjach dotyczących przyjęcia rocznego programu współpracy w 2019 roku

środa, 27.06.2018 - 15:16
KONKURS 100 DZIAŁAŃ NA100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

poniedziałek, 25.06.2018 - 12:48
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

środa, 20.06.2018 - 09:32
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową 2017 roku S3KTOR

Za nami uroczyste rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR 2017

Otwarte konkursy ofert