NGO

Get Adobe Flash player

Aktualności

czwartek, 18.08.2016 - 11:08
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

piątek, 12.08.2016 - 14:17
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu

Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu.

czwartek, 04.08.2016 - 11:06
Otwarte konkursy ofert w okresie wakacyjnym

M.st. Warszawa również w okresie wakacyjnym ogłasza konkursy w ramach otwartych konkursów ofert.

czwartek, 21.07.2016 - 13:36
Miasto w dialogu z 3 sektorem

Prezydent m.st. Warszawa zaprasza na cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

poniedziałek, 18.07.2016 - 14:43
Informacja dotycząca aktualnych publikatorów w podstawie prawnej w projektach zarządzeń

Dotyczy aktualizacji dzienników ustaw w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o ochronie danych osobowych

Otwarte konkursy ofert