NGO

Get Adobe Flash player

Aktualności

czwartek, 21.07.2016 - 13:36
Miasto w dialogu z 3 sektorem

Prezydent m.st. Warszawa zaprasza na cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

poniedziałek, 18.07.2016 - 14:43
Informacja dotycząca aktualnych publikatorów w podstawie prawnej w projektach zarządzeń

Dotyczy aktualizacji dzienników ustaw w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o ochronie danych osobowych

wtorek, 28.06.2016 - 14:45
„Polityki publiczne europejskiej jakości” Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą – oferta dla JST i NGO

Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym.

wtorek, 28.06.2016 - 11:15
Rekomendacje dot. art. 16

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 9.11.2015 roku, przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące podzlecania.

wtorek, 21.06.2016 - 12:29
Konsultacje Procedury małograntowej

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Procedury małograntowej

Otwarte konkursy ofert